Over de biomassacentrale in Waddinxveen

23 augustus '18

De afgelopen weken hebben de bewoners van Park Triangel geuroverlast ervaren. Ze hadden het idee dat dit te maken heeft met de biomassacentrale die er mogelijk komt. In dit nieuwsbericht scheppen we duidelijkheid.

Waar komt de stank vandaan?

De geuroverlast en de eventuele komst van de biomassacentrale staan los van elkaar. De stank wordt veroorzaakt door het composteringsbedrijf WAGRO. De compostering van groenafval kan met name in de zomerperiode enige geurhinder veroorzaken.

Wie is verantwoordelijk?

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is bevoegd bezag namens de provincie Zuid-Holland en kan namens hen vergunningen afgeven aan de WAGRO en voert daarnaast het toezicht uit op het bedrijf.

De gemeente Waddinxveen heeft diverse berichten geschreven over de biomassacentrale. Lees er meer over op https://bit.ly/2N6aZJH

Van composteringsbedrijf naar de biomassacentrale

Naast de bestaande vergunning voor haar composteringsbedrijf heeft WAGRO ook een aanvraag gedaan voor de bouw van een biomassacentrale op eigen terrein. De (provinciale) vergunning ligt op dit moment ter inzage.

Voor de komst van de biomassacentrale is in het kader van de ruimtelijke procedure uitgebreid onderzoek gedaan. In dat onderzoek stond dat de geurcirkel van de biomassacentrale kleiner is dan die van het composteringsbedrijf WAGRO. GEM Park Triangel (waar BPD onderdeel van is) heeft de ruimtelijke onderbouwing en het uitgevoerde onderzoek gezien. Ze concludeerden dat alles binnen de wettelijke normen blijft. Daarom hebben we geen aanleiding gezien om bezwaar in te dienen tegen de plannen voor het realiseren van een biomassacentrale op het terrein van de WAGRO.

Wat is het nut van een biomassacentrale?

De overheid heeft besloten dat alle nieuwe woningen niet meer op gas worden aangesloten. In de toekomst moeten zelfs de bestaande woningen gasloos functioneren. Daarbij heeft de bevolking een wens: meer energie uit duurzame energiebronnen putten. Denk hierbij aan windmolens, zonnepanelen en bodemwarmte. Ook een biomassacentrale is een duurzame energiebron. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding van organische materialen. BPD ondersteunt de toepassing van alle duurzame energiebronnen, mits het plan voldoet aan de regels.

Wij houden je op de hoogte!

Als gebiedsontwikkelaar verkopen wij niet alleen maar huizen. De plek waar je woont vinden wij minstens zo belangrijk. Dus houden we ontwikkelingen die consequenties hebben voor de woonomgeving goed in de gaten. Ook die van de Biomassacentrale. Als er meer informatie bekend is, plaatsen we weer een nieuwsbericht. We houden je dus op de hoogte.

 

 

Wat gebeurt er in Park Triangel? Bekijk hier al het nieuws!
Vragen? Bel!